You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Uzmanlık Alanlarım

Multipl Skleroz

Multipl Skleroz

Beyin, omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasına bağlı oluşan bir hastalıktır. Sinir iletimini sağlayan miyelin tabakası, sinir lifi, sinir hücresi etkilenir.

Ayrıntılar
Nörolojik Otoimmun (Bağışıklık Sistemi ile ilgili) Hastalıklar

Nörolojik Otoimmun (Bağışıklık Sistemi ile ilgili) Hastalıklar

Otoimmün hastalıklar, vücudun kendine karşı bağışıklık yanıtı oluşturduğu, kişinin bağışıklık sisteminin yanlış bir şekilde kendi vücuduna saldırdığı hastalıklardır.

Ayrıntılar
Myastenia Gravis

Myastenia Gravis

Vücudumuzun kas sinir kavşak bölümünü etkileyen bağışıklık sisteminin yanlış çalışması sonucunu ortaya çıkan bir hastalıktır. Sinir iletiminin kaslara ulaşması ve kasılması ile sonuçlanan süreçte önemli olan bir alıcı sistem (asetil kolin maddesinin bağlandığı alıcı sistem)

Ayrıntılar
Nöromyelitis Optica Spektrum Hastalıkları (NMO)

Nöromyelitis Optica Spektrum Hastalıkları (NMO)

Nöromiyelitis optika (NMO), özellikle optik sinir (görme siniri) ve omuriliğin yangısal lezyonu ile karakterize bağışıklık sisteminin bir hastalığıdır.

Ayrıntılar
El ve Ayaklarda Uyuşma (Periferik Sinir Sistemi hastalıkları)

El ve Ayaklarda Uyuşma (Periferik Sinir Sistemi hastalıkları)

Periferik (çevresel) sinirler, omurgamızın içinde yer alan omurilikten çıkarak vücudumuzu ağ gibi saran sinirlerdir. Bu sinirler kaslarda son bularak hareketimizi sağlayan motor sinirlerdir veya duyu organlarında son bularak duyumuz ile ilgili duysal sinirlerdir.

Ayrıntılar
Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

Kasların esas olarak etkilendiği hastalıklardır. Kaslarımız birçok sistemlerin ( merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, motor nöron) bozukluğunda etkilenir.

Ayrıntılar
Edinsel Kas Hastalıkları (Polimiyozit/Dermatomiyozit ve diğerleri)

Edinsel Kas Hastalıkları (Polimiyozit/Dermatomiyozit ve diğerleri)

Genetik ve doğuştan değil, sonradan kazanılmış kas hastalıklarıdır. Polimiyozit/Dermatomiyozit bağışıklık sisteminin yanlış çalıştığı otoimmun hastalıklardandır.

Ayrıntılar
Genetik (Kalıtsal) Kas Hastalıkları

Genetik (Kalıtsal) Kas Hastalıkları

Genetik kodlama ile genlerdeki bozukluğun kuşaklara aktarıldığı hastalıklardır. Genetik kas hastalıkları grubunda musküler distrofiler , kas iyon kanalı hastalıkları, metabolik miyopatiler, konjenital miyopatiler bulunmaktadır.

Ayrıntılar
 Motor Nöron Hastalığı, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Motor Nöron Hastalığı, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Omurilikte ikinci motor nöron olarak adlandırdığımız ön boynuz hücreleri ile birlikte beyinde birinci motor nöronların hastalığıdır. Bu motor nöronlar yavaş ve ilerleyici şekilde hasara uğrar. Nedeni tam olarak ortaya konulmamıştır

Ayrıntılar
Migren ve Diğer Baş Ağrıları

Migren ve Diğer Baş Ağrıları

Toplumda en sık görülen yakınmalarının başında gelen baş ağrıları iş gücü kaybı oluşturan ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Tüm baş ağrılarının %90’ını ise migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturur.

Ayrıntılar
Vertigo-Baş Dönmesi

Vertigo-Baş Dönmesi

Vertigo, kişinin kendinin veya çevresinin dönme algısıdır. Bir yakınmadır. Tek başına bir hastalık tanısı değildir. Pek çok nedene bağlı olabilir.

Ayrıntılar
Huzursuz Bacaklar Sendromu

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Toplumda normal bireylerde % 3-15 oranında görülen oldukça sık bir hastalıktır. Tek bir hastalık adı değildir. Huzursuz bacaklar sendromu birçok hastalık sonucu oluşabilir. Bazı hastalıklarda topluma göre oran artar.

Ayrıntılar
Demans ve  Alzheimer Hastalığı

Demans ve Alzheimer Hastalığı

Demans genel anlamı ile Latincede edinilmiş kazanılmış zihnin, belleğin sonradan yitirilmesi anlamına gelmektedir. Demansın birçok nedenleri bulunmaktadır. Primer ve sekonder nedenler olarak sınıflandırılır.

Ayrıntılar
Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı, beyindeki  nöronların fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan kişinin yaşam kalitesini etkileyen hareket bozukluğuna yol açan kronik ve ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

Ayrıntılar
İnme-Felç  Beyin Damar Hastalıkları

İnme-Felç Beyin Damar Hastalıkları

İnme (felç)  beynin bir alanının beyin damarlarında tıkanma veya beyin kanaması  nedeniyle ani olarak işlevini yitirmesi sonucu meydana gelen acil nörolojik durumdur.

Ayrıntılar