You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Toplumda normal bireylerde % 3-15 oranında görülen oldukça sık bir hastalıktır. Tek bir hastalık adı değildir. Huzursuz bacaklar sendromu birçok hastalık sonucu oluşabilir. Bazı hastalıklarda topluma göre oran artar. Örneğin Multipl Skleroz’da topluma göre 3-4 kat fazladır. MS’li bireylerde yaklaşık %13,3- 65 arasında saptanabilir. Kol ve bacaklarda huzursuzluk hissi, bu hislerin hareketsiz iken ( örneğin otururken veya yatakta ) ortaya çıkması ve hareketle ( yürümek veya yatakta bacakları hareket ettirmek ) rahatlaması ile karakterizedir. Günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkar veya daha belirgin hale gelir. Tanıda öykü çok değerlidir. Önce bacaklarda başlar ardından kollara yayılır. Bacaklardaki yakınmalar genellikle her iki bacakta aynı düzeydedir, bazen bir bacakta daha belirgindir ama tek bacakta olmaz. Bu nedenle de huzursuz bacak değil huzursuz bacaklar sendromu olarak adlandırılır. İleri yıllarda yakınmalara kollar da katılabilir. Huzursuz bacaklar sendromunun tanısında öykü çok önemlidir. Neden olabilecek hastalıkların ortaya konulmasına yönelik ileri görüntüleme ve kan tetkikleri gerekir. Tedavisi farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarını içerir.