You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

İnme-Felç  Beyin Damar Hastalıkları

İnme-Felç Beyin Damar Hastalıkları

İnme (felç)  beynin bir alanının beyin damarlarında tıkanma veya beyin kanaması  nedeniyle ani olarak işlevini yitirmesi sonucu meydana gelen acil nörolojik durumdur.

Beynin beslenmesini sağlayan damarlarda tıkanma (iskemik)  veya beyin damarlarının duvarlarında yırtılma sonucu beyin kanaması (hemorajik)  sonucu meydana gelir.

İskemik İnmede; beyin damarlarında tıkanma sonrasında kan beslenmesinin durduğu veya önemli ölçüde azaldığı zaman beyin hücreleri oksijen ve besinden yoksun kalarak ölmeye başlar. 24 saatten uzun süren yoğun bakım takibi gerektirebilen, hayati riski olan acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Beynin bölgesel alanında nörolojik bozukluk 24 saatten kısa sürerse geçici iskemik atak (GİA) olarak tanımlanır. İskemik inme tüm inmelerin yaklaşık % 85'ini oluşturur.  Beyni sulayan beyin damarları karotis ve vertebral arterler olmak üzere a ana arter sisteminden oluşur. Beyin damarlarındaki tıkanma;  uzak bir  damar pıhtısının damar boyunca hareket ederek dar bir beyin arterine ulaşması sonucu  (kalp veya başka bir uzak arter-atar damardan  ) olursa embolik inme adını alır. Oksijenden zengin  kan akımı sağlayan damarlardan birinin kendi lümeninde (cidarı) kan pıhtısı ya da tıkanıklığı oluştuğunda ortaya çıkarsa trombotik inmeden söz edilir.  Beyin bölgesinin yetersiz kanlanması  bazen  ani tansiyon düşüklüğüne bağlı olabilir ve “border zone” infarktlar,  beynin beslenmememe bölgeleri oluşabilir.

Hemorajik İnme; genellikle damar duvarlarının kontrolsüz yüksek tansiyon eşliğinde zayıf noktalarından yırtılması sonucu beyin içinde kanama oluşması sonucu ortaya çıkar. Beynin orta hat derin bölgelerinde orta çaptaki arterler etkilenir. Hipertansiyon damar duvarını etkileyen ve zayıflatan en önemli nedenlerdendir. Diğer nedenler travma, anevrizma(damar duvarında balonlaşma) kanama bozuklukları, damar iltihapları (vaskülit), kan sulandırıcı kontrolsüz kullanımı, madde kullanımı (kokain, amfetamin türevleri), serebral amiloid anjiopati sayılabilir.

İnmede zaman beyindir. Yakınmalar oluşur oluşmaz saatler içinde 3. Basamak hastanelerin acil servis birimlerine başvurmak acil tedavi yaklaşımı açısından önemlidir.  Erken müdahale ile hem yaşam  kurtarmak hem de beyin hasarı ve olası inme sonrası komplikasyonları en aza indirmek mümkün olabilir.  Ani başlayan dakikalar saatler içinde ilerleyen bir tarafta  kol ve bacakta uyuşma güçsüzlük, dengesizlik, yürüme güçlüğü, konuşma bozukluğu, konuşamama, konuşulanları anlamama, çift görme, yüz felci, yüzde uyuşma, yutma güçlüğü inme belirtilerindendir. Şiddetli baş ağrısı ve bulantı-kusma ve ağır durumlarda bilinç bulanıklığı, koma görülebilir. Akut dönem tedavi yaklaşımı ardından nedene yönelik araştırma, koruyucu tedavi ve rehabilitasyon tedavi prensipleridir.