You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

Kasların esas olarak etkilendiği hastalıklardır. Kaslarımız birçok sistemlerin ( merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, motor nöron) bozukluğunda etkilenir. Ancak kas hastalıklarında kasların yapısında ve işlevlerinde esas olarak bozukluk bulunur. Kas hastalıkları çok geniş bir hastalık grubunu içerir. Çocukluk çağından geç erişkin döneme kadar başlangıç gösterebilir.

Çok çeşitli yakınmalar oluşturabilir. Kol ve bacaklarda güçsüzlük, kol ve bacaklarda ağrı, kramp, aşırı yorulma, göz kapağında düşüklük, ağır egzersiz sonrası geçici güçsüzlük ve kramplar, kaslarda gevşeme bozuklukları(miyotoni) kaslarda erime veya kaslarda aşırı artma olabilir. Tanıda  klinik öykü, klinik bakı, serum kas enzimleri (CK,CK-MB), biyokimyasal  metabolik testler, kas MRG yardımcıdır. Kas biyopsisi pek çok hastalıkta tanı koydurucudur, tanıya yönlendiricidir. Günümüzde tanıda genetik testlerin önemi gittikçe artmaktadır. Kas hastalıklarının bir kısmı tedavi edilebilir. Bunlar genellikle edinsel (sonradan kazanılmış) kas hastalıklarıdır. Genetik kas hastalıklarının bir kısmında da yeni tedavi olanakları doğmuştur.