You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

 Motor Nöron Hastalığı, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Motor Nöron Hastalığı, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

 Omurilikte ikinci motor nöron olarak adlandırdığımız ön boynuz hücreleri ile birlikte beyinde birinci motor nöronların hastalığıdır. Bu motor nöronlar yavaş ve ilerleyici şekilde hasara uğrar. Nedeni tam olarak ortaya konulmamıştır. Nöromusküler hastalıklar içinde etkin tedavi arayışlarında en çok araştırma yapılan hastalıklar içindedir. 

 ALS’nin en önemli belirtisi, kaslarda güçsüzlük ve erimedir. Bu güçsüzlük bir el veya bir ayakta başlayabilir, giderek artar ve diğer kasları etkileyerek yaygınlaşır. ALS bazen konuşma güçlüğü ile başlayabilir, daha sonra yutma güçlüğü, zaman içinde de kol ve bacaklarda güçsüzlük eklenir. ALS hastalarında sıklıkla seğirme ve ağrılı kramplar görülür. Seğirme ya da fasikülasyon, deri altında göz seğirmesi gibi küçük kıpırdanmalardır. Tanıyı koymaya yardım eden en önemli laboratuvar incelemesi elektromiyografidir (EMG). Hastalık kişiden kişiye farklı seyredebilir. Bazı ALS hastalarında hastalık çok daha yavaş (on yıllar) ilerleyebilir.